มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมหารือ ในการส่งนักศึกษาในการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา กับ บมจ. ธรรมนิติ

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมหารือ ในการส่งนักศึกษาในการปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา กับ บมจ. ธรรมนิติ

วันอังคารที่ 11 เม.ย. 66 คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษากรรมการจัดการ และ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ และคณะ

ได้ร่วมหารือการทำความร่วมมือ กับ มทร. รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ. ดร. อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

ในการส่งนักศึกษาปฏิบัติงาน ด้านสหกิจศึกษา เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากหลักทฤษฎีสู่การปฏิบัติงานจริง ฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?