เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก บริษัทต้องทำอย่างไร ลงประกาศหนังสือพิมพ์ หรือไม่

 

เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก บริษัทต้องทำอย่างไร

การเปลี่ยนกรรมการบริษัทนั้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการออก หรือเพิ่มกรรมการ บริษัทจะต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และลงประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ครั้ง โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือตามข้อกำหนดของบริษัท และส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัท เพื่อมีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนคนที่ลาออกพร้อมทั้งมีมติให้แก้ไขอำนาจกรรมการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการด้วย

 

ตัวอย่าง

ประกาศ วันที่  22 เม.ย. 256X

ประชุม  วันที่  30 เม.ย. 256X

**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

 

สรุป

กรรมการเข้า-ออก แก้ไขอำนาจกรรมการ ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์ 1 ครั้ง ก่อนประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หลังจากได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับจริง ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานในการยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน หลังจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  [ กรรมการเข้า-ออก อำนาจกรรมการ (ม.1151,1175) ]

 

หากบริษัทไม่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตามมาตรา 1175 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

“หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวผู้ถือหุ้น

ลงประกาศออนไลน์ได้ 24 ชม.  ส่ง นสพ.ฉบับจริงถึงมือท่าน ฟรี!

ใช้เป็นหลักฐานนำส่งกรมพัฒน์ฯ ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ที่เดียวจบ.. ครบทุกเรื่องที่กฎหมายกำหนด :

บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น, อนุมัติงบการเงิน, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก

เพิ่มทุน-ลดทุน, ย้ายสำนักงานใหญ่, แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท, เปลี่ยนชื่อบริษัท

ควบรวมกิจการ, แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด, เลิกบริษัท – เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?