23 พฤศจิกายน 2566

บริการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ก และเซิร์ฟเวอร์ แบบรายครั้ง (IT Support by Ticket)

บริการแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์, เน็ตเวิร์ก และเซิร์ฟเวอร์ แบบรายครั้ง ผ่านทาง Remote & Call Service

บริการ / แพคเกจ อัตราค่าบริการ หมายเหตุ
Computer Troubleshooting
แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ Helpdesk
750 บาท/ครั้ง/เคส
เวลาไม่เกิน 1 ชม.
ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์
Network Troubleshooting
แก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อ การทำงานของระบบเน็ตเวิร์กและอินเทอร์เน็ต
1,000 บาท/ครั้ง/เคส
เวลาไม่เกิน 1 ชม.
ไม่รวมค่าฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์
Server Troubleshooting
แก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานโปรแกรม และกำหนดสิทธิ์ต่าง ๆ
2,500 บาท/ครั้ง/เคส
เวลาไม่เกิน 1 ชม.
ไม่รวมค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

 

สิ่งที่จะได้รับ

●  คำแนะนำเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา พร้อมแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัท/บุคคล ที่มีปัญหาไอที และต้องการแก้ปัญหาเร่งด่วน
2. บริษัทที่ไม่มีไอทีประจำ
1. ให้บริการภายใต้ IT Audit Standard
2. แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและหายขาด
1. ช่องทางการตั้งค่าระยะไกล
2. รายการเคสปัญหา และจำนวนเครื่อง

 

บริการเกี่ยวข้อง 

1. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

2. บริการ Set up เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และลงโปรแกรม

3. บริการจัดทำ Assets List หรือรายงานสินทรัพย์ทางไอที เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นถึงรายงานสินทรัพย์ภายในบริษัท

สนใจติดต่อ นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?