27 พฤศจิกายน 2566

บริการออกแบบการวางระบบเหมืองขุดเหรียญ พร้อมให้คำปรึกษา (Crypto Mining Design & Consult)

ดีไอทีซี ยังให้บริการออกแบบการวางระบบเหมืองขุดเหรียญ พร้อมให้คำปรึกษาครบวงจร

 

รูปแบบบริการ

1. Permanence Mining ออกแบบการวางระบบเหมืองขุดเหรียญ แบบโครงสร้างอาคาร

2. Mobile Mining ออกแบบการวางระบบเหมืองขุดเหรียญ แบบตู้คอนเทนเนอร์

 

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้น 50,000 บาท/โปรเจค ขึ้นไป

 

สิ่งที่จะได้รับ

1. แบบระบบไฟฟ้าสำหรับ เหมืองขุดเหรียญ ที่ได้มาตรฐาน
2. แบบการจัดวางอุปกรณ์ และระบบระบายความร้อน สำหรับเหมืองขุดเหรียญเพื่อใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุดและถูกต้องตามหลักกลศาสตร์
3. แบบระบบป้องกันเสียงรบกวน
4. ระบบเน็ตเวิร์กและระบบป้องกันการโจมตีสำหรับเครื่องขุด และระบบควบคุมต่าง ๆ ภายใน เหมืองขุดเหรียญผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
5. ช่วยจัดหาและจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับเหมืองขุดเหรียญ
6. ให้คำแนะนำโปรแกรมสำหรับควบคุมระบบต่าง ๆ ภายในเหมืองขุดเหรียญ
7. ช่วยประสานงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้งาน ระบบเหมืองขุดเหรียญสำเร็จลุล่วงได้โดยง่าย

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการมีเหมืองขุดเหรียญเป็นของตนเอง
2. ผู้ที่มีเครื่องขุดเป็นจำนวนมาก
1. ได้พื้นที่ขุดเหรียญเป็นของตนเอง
2. ง่ายต่อการบริหารจัดการ
1. สถานที่ (ถ้ามี)
2. ผังโครงสร้างอาคาร (ถ้ามี)
3. ผังโครงสร้างเน็ตเวิร์ก (ถ้ามี)

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. บริการจัดจำหน่ายเครื่องขุดและอุปกรณ์เสริม

2. บริการเช่าพื้นที่ฝากวางเครื่องขุดเหรียญ พร้อมดูแลรักษา

นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?