ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

23 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “1 คนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง ให้โอกาสผู้ป่วย” กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารธรรมนิติ

โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธรรมนิติ รวมทั้งท่านที่มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วย

ธรรมนิติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?