21 มกราคม 2565

บริการสื่อโฆษณา

บริการสื่อโฆษณา ในวารสาร ออนไลน์ อีเว้นท์

รูปแบบบริการ

….● บริการโฆษณาบนสื่อสิ่งพิมพ์ของธรรมนิติ – วารสารเอกสารภาษีอากร, วารสาร HR Society, วารสาร CPD & Account
และหนังสือประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นหนังสือและวารสารวิชาชีพให้ความรู้ทางด้าน กฎหมาย บัญชี และ ทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีจำนวนสมาชิกรวมกว่า 45,000 ราย ในรูปแบบนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา และสื่อโฆษณาผ่านปกเอกสารประกอบ
การสัมมนา การแนบโบชัวร์ และประชาสัมพันธ์ในคอร์สอบรมต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าอบรมกับธรรมนิติกว่า 100,000 คน/ปี
ที่จัดขึ้นโดยบริษัท  ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

….● บริการโฆษณาบนช่องทางออนไลน์ – ลงโฆษณาบน www.dst.co.th, www.thaicorporatenews.com โฆษณาบน
เฟสบุคแฟนเพจ Dharmniti Seminar & Training (@DHARMNITI.Seminar) หรือ เฟสบุคแฟนเพจ บมจ.ธรรมนิติ (@DharmnitiGroup) รวมถึงผ่าน Line Official Account @dharmnitimagazine, @dharmnitiseminarr

….● บริการให้เช่าพื้นที่ออกบูธในงานอบรมสัมมนา – จัดขึ้นโดย บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด  แบ่งเป็น
….….1. งานสัมมนาพิเศษ เป็นการจัดอบรมขนาดใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวน 5,000 คน ต่อครั้ง โดยจัดขึ้น 3 ครั้ง / ปี
….….2. คอร์สอบรมหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเก็บชม.ของนักบัญชี ซึ่งมีการจัดขึ้นทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยมีจำนวน
….….ผู้เข้าอบรมสูงสุด 250 รายต่อครั้ง

 

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์

ช่องทางการโฆษณา

ตำแหน่ง

ราคา

โฆษณาวารสาร TAX  (จำนวนสมาชิก 30,000 ราย)

….● ความถี่ : รายเดือน

….● กลุ่มผู้อ่าน : ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / การเงิน / นักกฎหมาย

….● ขนาด : 21 x 27.3 ซม.

….● ปก : Artcard (Japan) 210 แกรม

….● เนื้อใน : Green Ocean Hybrid 60 แกรม

ปกหลัง

ปกหน้าใน

ปกหลังใน

หน้า 3

เต็มหน้า

Strip 1/4

Advertorial

50,000.- /เดือน
47,000.- /เดือน
40,000.- /เดือน
45,000.- /เดือน
35,000.- /เดือน
15,000.- /เดือน
45,000.- /เดือน
โฆษณาวารสาร HR (สมาชิก 3,000 ราย)

….● ความถี่ : รายเดือน

….● กลุ่มผู้อ่าน : ผู้บริหาร / เจ้าของกิจการ / นักธุรกิจ / นักวิชาการ / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

….● ขนาด: 21 x 28 ซม.

….● ปก : Artcard 260 แกรม

….● เนื้อใน : Matt Coated Paper 85 แกรม

Interview (สัมภาษณ์ขึ้นปก)

ปกหลัง

ปกหน้าใน

ปกหลังใน

หน้า 3

เต็มหน้า

Strip 1/4

76,000.- /ครั้ง

15,000.- /เดือน

12,000.- /เดือน

10,000.- /เดือน

12,000.- /เดือน

7,000.- /เดือน

3,000.- /เดือน

โฆษณาวารสาร CPD (สมาชิก 12,000 ราย)

….● ความถี่: รายเดือน

….● กลุ่มผู้อ่าน: ผู้ทำบัญชี

….● ขนาด: 14.5 x 21 ซม.

….● ปก: Glossy Coated Paper 115 แกรม

….● เนื้อใน: PS Green 60 แกรม

ปกหลัง
ปกหน้าใน
ปกหลังใน
หน้า 3
เต็มหน้า
Strip 1/4
15,000.- /เดือน

12,000.- /เดือน

10,000.- /เดือน

12,000.- /เดือน

7,000.- /เดือน

3,000.- /เดือน

โฆษณาหนังสือประมวลรัษฎากร (จำนวนพิมพ์ 35,000 เล่ม)

….● ความถี่: รายปี

….● กลุ่มผู้อ่าน: ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ, นักบัญชี,
นักกฎหมาย, นักศึกษา

….● ขนาด: 16.5 x 24 ซม.

….● ปก: Art Card 310 แกรม

….● เนื้อใน: Pond 60 แกรม

ปกหลัง

ปกหน้าใน

ปกหลังใน

หน้า 3

หน้าคณะผู้จัดทำ

เนื้อในสี่สีเต็มหน้า

เนื้อในสี่สีครึ่งหน้า

45,000.-/ปี

35,000.- /ปี

35,000.- /ปี

38,000.- /ปี

35,000.- /ปี

30,000.- /ปี

20,000.- /ปี

โฆษณาปกเอกสารประกอบการสัมมนา (จำนวน 100,000 เล่ม/ปี)

….● ความถี่: รายปี

….● กลุ่มผู้อ่าน: ผู้เข้าอบรม, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ,
นักบัญชี, นักกฎหมาย

….● ขนาด: 21 x 29.7 ซม.

….● กระดาษ: อาร์ตด้าน 157 แกรม พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน

ปกหลัง

ปกหน้าใน

ปกหลังใน

แนบโบรชัวร์

60,000.- /ปี

50,000.- /ปี

45,000.- /ปี

แผ่นละ 5.-

โฆษณาสมุดจดบันทึกสำหรับผู้เข้าอบรมสัมมนา (จำนวน 100,000 เล่ม/ปี)

….● ความถี่: รายปี

….● กลุ่มผู้อ่าน: ผู้เข้าอบรม, ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ,
นักบัญชี, นักกฎหมาย

….● ขนาด: 18.5 x 26 ซม.

….● ปก: Art Card 210 แกรม

….● เนื้อใน: Pond 70 แกรม

ปกหลัง

ปกหน้าใน

ปกหลังใน

แนบโบรชัวร์

50,000.- /ปี

47,000.- /ปี

45,000.- /ปี

แผ่นละ 5.-

 

 

อัตราค่าบริการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์

ช่องทางการโฆษณา

ตำแหน่ง

ราคา

แบนเนอร์บน www.dst.co.th (ขนาด 380×40 px)
(3,500,000 Pageviews/ปี)
Zone A2

Zone B1, B2

8,000.-/เดือน

5,000.-/เดือน

Facebook Fanpage
– บมจ.ธรรมนิติ (70,000 Followers)
– Dharmniti Seminar & Training (37,000 Followers)
8,000.-/โพส

5,000.-/โพส

 

อัตราค่าบริการให้เช่าพื้นที่ออกบูธ

ช่องทางการโฆษณา

ตำแหน่ง

ราคา

บริการให้เช่าพื้นที่ออกบูธ สัมมนาพิเศษปีละ 3 ครั้ง

….● กำหนดการ: เดือน มี.ค. ก.ค. และพ.ย.

….● จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนา 5,000 คน / ครั้ง / 3 วัน

….● กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหาร, เจ้าของกิจการ, นักธุรกิจ, นักบัญชี,
นักกฎหมาย, นักธุรกิจ / นักวิชาการ / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
(ขึ้นอยู่กับหลักสูตร)

คลิก เพือเข้าชมเว็บไซต์…

A

B

C

40,000.- / ครั้ง / 3 วัน

35,000.- / ครั้ง / 3 วัน

30,000.- / ครั้ง / 3 วัน

บริการให้เช่าพื้นที่ออกบูธ หลักสูตรอบรมทั่วไป

….● จำนวนผู้เข้าร่วมสัมมนาสูงสุด 250 / ครั้ง
.

3,500 / วัน

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการวารสารรายเดือนทางวิชาชีพ

 

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?