21 มกราคม 2565

บริการรับออกแบบ จัดทำ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และของที่ระลึก พร้อมการบรรจุและจัดส่ง

บริการรับออกแบบ จัดทำต้นฉบับ และจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์-ของที่ระลึก พร้อมการบรรจุและจัดส่ง

หนังสือ คู่มือการเรียนการสอน วารสาร รายงานประจำปี (Annual Report) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น Corporate Profile
รายงาน 56-1 One Report เอกสารงานวิจัย สื่อทางการตลาดต่างๆ (แผ่นพับ โบรชัวร์) ปฎิทิน

 

อัตราค่าบริการ

บริการ เงื่อนไข ราคา
บริการออกแบบ จัดทำ พิมพ์งานสิ่งพิมพ์

….● รายงานประจำปี (Annual Report)

….● หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

….● หนังสือเรียน, หนังสือวิชาการ, วารสาร, จุลสาร

….● แผ่นพับ, โบรชัวร์, โปสเตอร์, ปฏิทิน, นามบัตร

ขึ้นอยู่กับรูปแบบ, ปริมาณงาน และจำนวน
บริการออกแบบ ผลิต จำหน่าย และสินค้าพรีเมี่ยม ของขวัญ
ของแจก ของที่ระลึก
ขึ้นอยู่กับรูปแบบ, ปริมาณงาน และจำนวน
บริการรับแพคกิ้ง แพคสินค้าประเภทกล่อง ประเภทซอง และบริการขนส่ง  – ขึ้นอยู่กับรูปแบบ, ปริมาณงาน และจำนวน
บริการรับแปลเอกสาร

….● ไทย-อังกฤษ

….● อังกฤษ-ไทย

….● จีน-ไทย

ค่าบริการเริ่มต้น 800 บาท/หน้า ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเอกสาร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?