ปรับตัวอย่างไร? ในยุค On Demand เมื่อทุกอย่างต้องเร็ว

11 มีนาคม 2565

กระแสเศรษฐกิจยุค On Demand หากยังรีรอแบบเดี๋ยวก่อนธุรกิจคงอยู่ไม่ได้ ต้องเดี๋ยวนี้เท่านั้น เพราะความต้องการของผู้บริโภคเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและเปลี่ยนแปลงได้ตลอด แบรนด์จึงควรปรับตัวเพื่อให้เข้าใกล้และเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการดึงเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการสนองตอบความต้องการเหล่านั้น

เจาะพฤติกรรมผู้บริโภคยุค On Demand

การสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคยุค On Demand กับการใช้งานออนไลน์ซึ่งครอบคลุมทุกย่างก้าวการใช้ชีวิตประจำวันเปรียบเทียบระหว่างปี 2562-2563 พบว่ามีสถิติการใช้งานเพิ่มขึ้นดังนี้ (ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคโดยความร่วมมือระหว่างบริษัทมีเดียคอม (ประเทศไทย) จำกัด, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และบริษัทกันตาร์ เวิล์ดพาแนล)

● การชำระค่าสินค้า-บริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพิ่มขึ้น 160%

● การใช้บริการ Mobile Banking เพิ่มขึ้น 67%

● การซื้อสินค้าออนไลน์ เพิ่มขึ้น 100%

● การซื้อสินค้าที่เกิดจากการถูกกระตุ้น เพิ่มขึ้น 10%

● การฟังเพลงผ่าน Music Streaming หรือออนไลน์ เพิ่มขึ้น 45%

● การใช้ Social Network เพิ่มขึ้น 17%

โดยการใช้งานผ่าน Mobile Application ของคนไทย 3 อันดับแรกนั้นจะเกี่ยวข้องกับ Entertainment, Financial และ E-Commerce และแอปพลิเคชั่นที่ผู้คนใช้งานแล้วรู้สึกสนุกสนานมากที่สุด คือ YouTube, LAZADA / Shopee, Instagram และ Facebook

โจทย์การตลาดแบรนด์ยุค On Demand

ผู้บริโภคในยุค On Demand ต้องการความสะดวกสบาย เข้าถึงง่าย เมื่อพอใจจึงตัดสินใจซื้อและต้องได้ในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจัยหลักที่แบรนด์ควรนำมาประกอบการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมีดังนี้

    ● ซื้อเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง

การซื้อสินค้าทางออนไลน์เปลี่ยนจากการซื้อเพราะความสะดวกสบาย เป็นซื้อเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง บางครั้งอาจมีการเข้ากลุ่มเพื่อร่วมกิจกรรม กลายเป็นกิจกรรมร่วมของสมาชิกในครอบครัว หรือระหว่างกลุ่มเพื่อน

    ● ตอบเร็วได้เปรียบ

การตอบกลับที่เร็วมีผลมากกว่าราคา เพราะผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาสินค้าได้และแต่ละร้านก็มักไม่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นสิ่งที่ผู้บริโภคมองหาคือการตอบกลับของร้านที่รวดเร็ว และให้สิ่งที่ต้องการได้ในเวลานั้น

    ● คอนเทนต์เพิ่มความรู้

กระแสคอนเทนต์บนสื่อออนไลน์ เปลี่ยนจากความบันเทิง เป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น

    ● Mobile Banking คือความต้องการพื้นฐาน

การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตบน Smartphone ถูกเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมที่ใช้เพื่อตอบโจทย์ความสะดวก เป็นเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่จะต้องรวดเร็ว สนองตอบในทุกด้านและทุกเวลาของชีวิต

หมุนให้ทันโลก พัฒนาให้ทันเทรนด์

เมื่อผู้บริโภคมีโจทย์หลักคืออยากได้เมื่อไร ต้องได้และรวดเร็ว เพื่อให้ครองใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง แบรนด์ควรปรับตัวทั้งกระบวนการ เช่น

● ช่องทางตอบคำถาม และตอบกลับแก่ลูกค้าควรมีหลายช่องทาง ซึ่งควรเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง และทันท่วงที

● มีช่องทางการชำระเงินหลายรูปแบบ

● มีเทคโนโลยีช่วยจดจำข้อมูลลูกค้าแต่ละราย เพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงความใส่ใจและอำนวยความสะดวกกรณีลูกค้าสั่งซื้อซ้ำๆ

● สามารถจัดส่งได้รวดเร็วและตรงพิกัด

ในยุคที่ทุกอย่างหมุนเร็วและความต้องการของผู้บริโภคมักเป็นไปในแบบที่ทุกอย่างรอน้อยที่สุด ผู้ประกอบการที่ดูแแบรนด์สินค้าควรเข้าใจภาวะการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามสถานการณ์นั้นๆ อย่างมีจุดแข็ง เพื่อให้สามารถไปต่อและอยู่อย่างยั่งยืนในอนาคต

ข้อมูลอ้างอิง
davidmarilyn.wordpress.com
www.marketingoops.com
www.posttoday.com

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?