23 พฤศจิกายน 2566

บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินไอที (IT Asset list Service)

บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินทางด้านไอที เพื่อให้ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในบริษัทได้อย่างครบถ้วน ทั้งสเปกคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์กว่าเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งานภายในองค์กรหรือไม่ รวมถึงทราบการละเมิดการใช้งานโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางด้านไอที โดย DiTC จะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สินอย่างละเอียด โดยจะใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 สัปดาห์ และจัดส่งรายงานในรูปแบบที่ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย

 

รูปแบบบริการ

บริการ / แพ็กเกจ ทั่วไป พิเศษ
ตรวจสอบข้อมูลสเปกเครื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมถึงอายุการใช้งาน / /
ตรวจสอบโปรแกรมลิขสิทธิ์ / /
ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในระบบเน็ตเวิร์ก / /
ตรวจสอบการเชื่อมต่อ,ความเร็วและปริมาณอินเตอร์เน็ต / /
ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางด้านไอที /
ถ่ายภาพทรัพย์สินพร้อมทำทะเบียนกำกับ /

 

อัตราค่าบริการ

การเรียกเก็บค่าบริการเป็นแบบรายครั้ง คิดตามจำนวนเครื่อง แพคเกจพื้นฐาน เริ่มต้นที่ 15,000 บาท

ค่าบริการ

 

1 – 10

 

เครื่องที่ 11

ขึ้นไป

เครื่องที่ 16

ขึ้นไป

เครื่องที่ 31

ขึ้นไป

เครื่องที่ 51

ขึ้นไป

เครื่องที่ 101

ขึ้นไป

ทั่วไป 15,000 เครื่องละ 500 เครื่องละ 450 เครื่องละ 400 เครื่องละ 350 ติดต่อสอบถาม
พิเศษ 25,000 เครื่องละ 750 เครื่องละ 700 เครื่องละ 650 เครื่องละ 600 ติดต่อสอบถาม

 

สิ่งที่จะได้รับ

รายงานทะเบียนทรัพย์สินด้านไอที 1 ฉบับ  ประกอบด้วย

● รายงานสเปกคอมพิวเตอร์

● รายงานตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์

● รายงานผังโครงสร้างระบบเน็ตเวิร์ก

● รายงานบทวิเคราะห์ทางด้านไอที 1 ฉบับ

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่ต้องการทราบทรัพย์สินด้านไอทีต่างๆ ที่ซื้อมา
2. บริษัทที่ต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลาง
3. บริษัทที่ต้องการมืออาชีพดูแล
1. สามารถบริหารทรัพย์สินด้านไอทีได้
2. ลดความเสี่ยง ต่อการมีการใช้งานโปรแกรมผิดลิขสิทธิ์ ในองค์กร ซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญา
3. สามารถความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่มีเทียบกับสภาพการใช้งานปัจจุบัน
1. จำนวนและรายการเครื่องคอมพิวเตอร์
2. ผังโครงสร้างระบบเน็ตเวิร์ก (ถ้ามี)

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านไอทีโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

2. บริการจัดทำนโยบายทางด้านไอที เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เสี่ยงต่อคดีอาญาได้ 

3. บริการวางระบบเน็ตเวิร์ก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร

นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?