23 พฤศจิกายน 2566

บริการจัดทำนโยบายทางด้านไอที (IT Policy Service)

บริการจัดทำนโยบายทางด้านไอที เพื่อเป็นการกำหนดมาตรฐานและป้องกันความเสี่ยงทางด้านไอที โดย DiTC จะดำเนินการตามมาตรฐานทางด้านไอที และพรบ.คอมพิวเตอร์ ทั้งเรื่องการกำหนดขอบเขตการทำงานของพนักงานที่เกี่ยวกับระบบไอที การกำหนดการตั้งรหัสผ่าน การกำหนดสิทธิในการใช้งานที่เหมาะสม การกำหนดเรื่องความปลอดภัยของระบบอินเตอร์เน็ตและเน็ตเวิร์ก ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตลอดจนการทำแผนสำรองทางไอทีกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ถูกโจมตีจากแฮกเกอร์, ระบบเน็ตเวิร์ก-อินเตอร์เน็ตล่ม หรือเหตุจากภัยธรรมชาติ โดยจะใช้เวลาจัดทำประมาณ 2 สัปดาห์

 

รูปแบบบริการ

บริการ / แพ็กเกจ สิ่งที่ทำ
ตรวจสอบมาตรฐานทางด้านไอทีให้เป็นไปตามกำหนด /
กำหนดนโยบายทางด้านระบบความปลอดภัย /
กำหนดนโยบายทางด้านสิทธิการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูล /
กำหนดความรับผิดชอบและบทลงโทษในการละเมิด /
จัดทำแผนสำรองฉุกเฉิน /

 

อัตราค่าบริการ

ครั้งละ 50,000 บาท

 

สิ่งที่จะได้รับ

● รายงานนโยบายมาตรฐานทางด้านไอที 1 ฉบับ

● รายงานแผนสำรองฉุกเฉินทางด้านไอที 1 ฉบับ

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่ยังขาดมาตรฐานในการบริหารจัดการทางด้านไอที

2. บริษัทที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

3. บริษัทขนาดกลางถึงใหญ่ ที่มีพนักงานเกิน 50 คน

1. สามารถบริหารความเสี่ยงทางด้านไอทีได้

2. ลดความเสี่ยงของบริษัทต่อการรับผิดชอบกรณีพนักงานกระทำความผิดทางไอที

3. มีแผนสำรองช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

1. จำนวนและรายการเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ผังโครงสร้างระบบเน็ตเวิร์ก (ถ้ามี)

3. สิทธิของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบไอที (ถ้ามี)

 

บริการเกี่ยวข้อง 

1. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

2. บริการ Set up เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และลงโปรแกรม

3. บริการจัดทำ Assets List หรือรายงานสินทรัพย์ทางไอที เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นถึงรายงานสินทรัพย์ภายในบริษัท

สนใจติดต่อ นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?