23 พฤศจิกายน 2566

บริการวางระบบเน็ตเวิร์ก (Network & Infrastructure Services)

บริการรับวางระบบเน็ตเวิร์กภายในองค์กรแบบครบวงจร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและทำงานได้อย่างรวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการป้องกันการโจมตีจากภายนอก การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์ และออกแบบระบบ การจัดหาอุปกรณ์ การติดตั้งระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้งาน โดยทีมงานมืออาชีพ มีมาตรฐานให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ออฟฟิศ สำนักงาน สถานที่ราชการ โรงเรียน อพาร์ทเมนต์ จนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

 

รูปแบบบริการ

บริการ / แพ็กเกจ สิ่งที่ทำ
วิเคราะห์และออกแบบระบบเน็ตเวิร์ก /
ติดตั้งระบบ LAN, WiFi, Switch, Access Point /
วางระบบเซิฟเวอร์ ทั้งระบบ Linux และ Windows /
วางระบบบริหารจัดการอินเตอร์เน็ต (Gateway) /
วางระบบสำรองข้อมูล /
วางระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Firewall) /
วางระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพ.ร.บ.คอมฯ 2560 (Logger) /
จัดหาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์ก, เซิฟเวอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ในราคาพิเศษ /

 

อัตราค่าบริการ

เริ่มต้นที่ 15,000 บาท โดยเป็นการเรียกเก็บค่าบริการแบบรายครั้ง

 

สิ่งที่จะได้รับ

● รายงานผังโครงสร้างระบบเน็ตเวิร์ก(Network Diagram)
● รายงานผังเซิฟเวอร์(Rack Diagram)

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่มีปัญหาด้านระบบเน็ตเวิร์กไม่เสถียร อินเตอร์เน็ตช้า-หลุดบ่อย

2. บริษัทที่มีการใช้งานอินเตอร์เน็ตมาก

1. ระบบเน็ตเวิร์กจะมีความเสถียร ใช้งานเร็ว

2. ป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากภายนอก

3. จัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2560

1. จำนวนและรายการเครื่องคอมพิวเตอร์

2. ผังโครงสร้างระบบเน็ตเวิร์กเดิม(ถ้ามี)

3. ลักษณะการใช้งานภายในองค์กร

 

บริการเกี่ยวข้อง

1. บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านไอที

2. บริการ Set up เครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ และลงโปรแกรม 

3. บริการจัดทำ Assets List หรือรายงานสินทรัพย์ทางไอที เพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นถึงรายงานสินทรัพย์ภายในบริษัท

สนใจติดต่อ นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?