ลงทุนเพื่อลูกอย่างไร? ให้เข้าใจตอนยื่นภาษี

ลงทุนเพื่อลูกอย่างไร? ให้เข้าใจตอนยื่นภาษี

11 มีนาคม 2565

การวางแผนการออมเงินเพื่อลูก

การวางแผนการออมเงินเพื่อลูกมีหลายวิธี เช่น การเปิดบัญชีเงินฝากในชื่อพ่อ/แม่/หรือชื่อพ่อแม่ร่วมกัน เพื่อบุตรผู้เยาวน์ไม่ว่าจะเป็น

-การฝากเงินประเภทออมทรัพยการฝากเงินประเภทฝากประจำ

-การซื้อพันธบัตรรัฐบาลให้แก่บุตร

-ทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนสิทธิเก็บกินในบ้านที่เช่าให้แก่บุตร

-ซื้อหุ้นสามัญในบริษัทแห่งหนึ่ง โดยให้บุตรมีสิทธิได้รับเงินปันผลและวิธีอื่น ๆ อีกมากมาย

 

โดยการลงทุนในแต่ละวิธี จะมีประเด็นภาษีมาเกี่ยวข้องซึ่งดอกเบี้ยหรือประโยชน์จากการลงทุนนั้นบางรายการถือเป็น เงินได้ของพ่อ แม่ บางรายการถือเป็น เงินได้ของบุตรผู้เยาว์

ความสับสนนี้อาจส่งผลให้ยื่นแบบฯ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ถูกต้องำให้ต้องมายื่นแบบฯ กันเพิ่มเติม และเสียค่าปรับเงินเพิ่มอีกด้วย

 

วางแผนลงทุนเพื่อลูกอย่างเข้าใจ สบายใจตอนยื่นแบบฯ เสียภาษี

อ่านเพิ่มเติมได้ใน คอมลัมน์ Tax How To

เอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนมกราคม 2563

เรื่อง “ลงทุนเพื่อผู้เยาว์ ใครมีหน้าที่เสียภาษี”

พร้อม Update ประเด็นที่น่าสนใจอื่น ๆ

-6 ประเด็น ลดเสี่ยงปัญหาภาษี ก่อนปิดงบการเงิน ปี 2563

-6 เคล็ดลับ สร้างสุขภาพ ชีวิตดีรับปี 2020

-ข้อเทคนิคการร่วมทุน ในกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?