ใช้รถใช้ถนนต้องรู้ 10 ค่าปรับจราจรที่พบบ่อย

ใช้รถใช้ถนนต้องรู้ 10 ค่าปรับจราจรที่พบบ่อย

11 มีนาคม 2565

1. ขับขี่บนทางเท้า ห้ามผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร ตามมาตรา 43 (7)

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท (มาตรา 157)

2. หยุดรถบนทางเท้า ห้ามผู้ขับขี่หยุดรถบนทางเท้า ตามมาตรา 55 (2)

หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (มาตรา 148)

3. ฝ่าสัญญาณไฟจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจร ตามมาตรา 22
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 152)

4. ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับรถ ห้ามผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ยกเว้นมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ตามมาตร 43 (9)
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 400-1,000 บาท (มาตรา 157)

5. ขับรถย้อนศร ทางเดินรถใดที่ให้เป็นทางเดินรถทางเดียวให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตามทิศทางที่ได้กไหนดไว้ ตามมาตรา 41
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (มาตรา 148)

6. ไม่เปิดไฟเลี้ยว ผู้ขับขี่ที่จะเลี้ยวรถ ต้องให้สัญญาณก่อนเลี้ยวรถ ตามมาตรา 36
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 148)

7. หยุดรถล้ำเส้นหยุด สัญญาณไฟจราจรสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่า “หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด ตามมาตรา22 (2)
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 152)

8. ไม่สวมหมวกกันน็อก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อก เพื่อป้องกันอันตรายขณะขับขี่ ตามมาตร 122
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท (มาตรา 148)

9. ชับรถเร็วเกินกำหนด ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางเดินรถ ตามมาตรา 67
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท (มาตรา 152)

10. เมาแล้วขับ ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถ ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ตามมาตร 43 (2)
หากหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 160)

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?