แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด ลงประกาศหนังสือพิมพ์ อย่างไร

14 ธันวาคม 2564

 

แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด

ปัจจุบันกฎหมายได้อำนวยความสะดวกให้สามารถแปรสภาพเป็นบริษัทได้โดยไม่ต้องเลิกห้างหุ้นส่วนก่อน และใช้ชื่อเดิมของห้างหุ้นส่วนได้ สำหรับขั้นตอนการดำเนินการจดทะเบียนแปรสภาพนั้น ห้างหุ้นส่วนต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยหุ้นส่วนทุกคน ยินยอมร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงแปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด และหุ้นส่วนผู้จัดการต้องมีหนังสือแจ้งความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนให้นายทะเบียนทราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนให้ความยินยอมนอกจากนี้จะต้องทำการประกาศ โดยลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 คราว และมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบเรื่องที่ห้างหุ้นส่วนจะแปรสภาพ เป็นบริษัทจำกัด เพื่อให้เจ้าหนี้ใช้สิทธิคัดค้านการแปรสภาพนั้น

 

ตัวอย่าง

ประกาศ วันที่  15 เม.ย. 256X

ประชุม วันที่  30 เม.ย. 256X

**ไม่นับวันที่ประกาศและวันที่ประชุม**

 

หากบริษัทไม่ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ตามมาตรา 1175 แห่งประมวลแพ่งและพาณิชย์

ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 

“หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวผู้ถือหุ้น

ลงประกาศออนไลน์ได้ 24 ชม.  ส่ง นสพ.ฉบับจริงถึงมือท่าน ฟรี!

ใช้เป็นหลักฐานนำส่งกรมพัฒน์ฯ ได้ ถูกต้องตามกฎหมาย 100%

ที่เดียวจบ.. ครบทุกเรื่องที่กฎหมายกำหนด :

บอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้น, อนุมัติงบการเงิน, จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า-ออก

เพิ่มทุน-ลดทุน, ย้ายสำนักงานใหญ่, แก้ไขข้อบังคับบริษัท แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท, เปลี่ยนชื่อบริษัท

ควบรวมกิจการ, แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด, เลิกบริษัท – เลิกห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?