มูลนิธิธรรมนิติ ถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีถวายทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณร ประจำปี 2564 จำนวน 14 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 84,000 บาท

โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์เข้ารับถวายทุน จากวัดสร้อยทอง จำนวน 8 ทุน วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร จำนวน 5 ทุน และวัดโมลีโลกยาราม จำนวน 1 ทุน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป 
ขออนุโมทนาบุญแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ได้ร่วมกุศลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยกันครับ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?