ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน)

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และนางสาวกิจลดา สมงาม ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “TQR”

บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัยต่อ (Reinsurance Broker) ในการให้บริการจัดหาประกันภัยต่ออย่างครบวงจร (Integrated Reinsurance Solution Provider ) ตั้งแต่การให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เพื่อจัดหาสัญญาประกันภัยต่อแบบสัญญา (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยต่อแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance) ที่เหมาะสมที่สุดแก่คู่ค้าทั้งบริษัทประกันภัย (Cedant) และบริษัทรับประกันภัยต่อ (Reinsurer) ตลอดจนร่วมวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่จากต่างประเทศและนำมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับตลาดประกันภัยของประเทศไทย และประสานงานให้คู่ค้าของบริษัทฯ สามารถตกลงทำสัญญาประกันภัยต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ในการทำประกันภัยต่อได้อย่างสมบูรณ์

 

 

[/vc_column_text]

tag
[/vc_column][/vc_row]

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?