ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

07 กุมภาพันธ์ 2565

คุณกรกช วนสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการ คุณกิจลดา สมงาม และคุณนวรัตน์ สุขจิตต์ ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ กลุ่มเทคโนโลยี ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “BE8”

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation ให้บริการแบบครบวงจรในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management หรือ “CRM”) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับระบบ CRM ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Salesforce และเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ของบริษัทชั้นนำอื่นๆ เช่น Google MuleSoft และ Tableau

 

โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของบริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?