ธรรมนิติ ก้าวทันเทคโนโลยีไปอีกขั้น กับการ จัดอบรมหลักสูตร “ChatGPT for Accountants”

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จัดงานอบรมหลักสูตร “ChatGPT for Accountants” เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. มนตรี หล่อกอบกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางกลยุทธ์ และนำระบบดิจิทัลเข้ามาใช้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นผู้มาบรรยายให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ให้กับพนักงานธรรมนิติ และบริษัทในเครือ

โดย ดร. มนตรี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการการทำงานของ ChatGPT วิธีการประยุกต์ใช้ ChatGPT ในงานบัญชี และตัวอย่างการใช้งาน ChatGPT จริงจากหน่วยงานต่างๆ

ทำให้ผู้เข้าอบรมต่างได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานบัญชี และงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?