สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มอบหน้ากากอนามัยละถุงมือยางทางการแพทย์ ให้แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น และถุงมือยางทางการแพทย์ 3,000 ชิ้น ให้แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

นำโดยคุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษา บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้รับมอบ ดังนี้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง (๕) ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ศอญ.จอส.พระราชทาน พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐวัฒน์ จันทร์เจริญ รอง หน.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศอญ.จอส.พระราชทาน และพ.อ.สิโรตม์ ทศานนท์ ประจำ แผนกรวบรวมและบันทึก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศอญ.จอส.พระราชทาน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?