ครอบครัวธรรมนิติ จัดโครงการ CSR “ทำวีลแชร์ให้น้อง” ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

29 กรกฎาคม 2563

จากสถิติเมื่อปี 2562 พบว่า ทั่วประเทศไทยมีสุนัขไม่มีเจ้าของ หรือ “สุนัขจรจัด” ที่ด้อยโอกาสอยู่เป็นจำนวนมาก ถึง 2.6 ล้านตัว ธรรมนิติได้เล็งเห็นถึงปัญหาของสุนัขที่ด้อยโอกาส จึงได้จัดกิจกรรม “CSR ทำวีลแชร์ให้น้อง” ร่วมกับ คุณครูวิมล ทับธานี จากชมรมคนรักหมา-แมว วีลแชร์เพื่อสัตว์พิการ เพื่อช่วยเหลือสุนัขพิการที่ด้อยโอกาสและถูกทอดทิ้ง

จากการระดมทุน “ขายเค้กหมาพร้าวและน้ำหมานาว” พร้อมเงินบริจาคทั้งสิ้น รวม 49,210 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำมาจัดทำวีลแชร์ จำนวน 35 ตัว ซึ่งพนักงานธรรมนิติที่มีจิตอาสาได้ร่วมกันจัดทำ

และมอบเงินสด จำนวน 11,600 บาท ให้แก่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ (ในความอุปถัมภ์ของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยมีตัวแทนจากมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 63

ธรรมนิติ ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่น้องพนักงาน ที่ได้ร่วมอุดหนุน สมทบทุนบริจาค และจัดทำวีลแชร์ให้น้อง ๆ สุนัขพิการ ในครั้งนี้ หากท่านไหนที่ต้องการบริจาคอาหารสุนัข หรือทำบุญ สามารถเดินทางไปที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการได้นะครับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ(home4animals) …ที่นี่มีน้องแมวด้วยนะครับ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?