Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1 ดูงานที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ไปเยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

โดยได้รับเกียรติจาก คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ พร้อมวิทยากร ได้แบ่งปันวิธีการทำงาน การจัดการรายการวิทยุ การถ่ายทำรายการข่าว กระบวนการผลิตต่าง ๆ ทั้งนี้ยังได้เยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ภายในบริษัท โดยมีวิทยากรคอยดูแลอีกด้วย

ธรรมนิติ ขอขอบคุณ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ รวมไปถึงวิทยากรทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ และต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?