บมจ. ธรรมนิติ และมูลนิธิธรรมนิติ สนับสนุน ของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้กับหน่วยงานต่างๆ

โดยวันเด็กแห่งชาติ ในครั้งนี้ ได้มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ได้แก่ ดินสอกด rotting ยางลบ ดินสอสี สีเทียน และอุปกรณ์อื่นๆ มูลค่า 5000 บาท ให้ กับ สน.เตาปูน เพื่อส่งมอบให้เด็กๆ ในพื้นที่  และ มอบทุนการศึกษา ให้แก่ลูกข้าราชการ ทุนละ 1000 บาท จำนวน 5 ทุน รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุน เงินสำหรับจัดกิจกรรมวันเด็ก ให้ สน.ประชาชื่น เป็นเงิน 3,000 บาท

รร.วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ เป็นเงิน 3,000 บาท

รวมถึง สนับสนุนรางวัล กิจกรรมวันเด็ก กับกระทรวงแรงงาน จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท รวม 5,000 บาท

และมอบน้ำดื่ม ให้สำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 1,000 ขวด

ธรรมนิติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กและเยาวชน ได้รับความสุข และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?