คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด

13 เมษายน 2563

คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 2 (DYE2) เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเบียร์ไฮเนเก้น ไทเกอร์ และเชียร์ 

นำทีมโดย คุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 (ท่านที่ 5 นับจากซ้าย แถวที่สอง) และ คุณพจน์ อัศวสันติชัย (ท่านที่ 7 นับจากซ้าย แถวที่สอง) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

การดูงานของคณะ DYE2 ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณเกษร ธัญญผล เป็นวิทยากรพาเยี่ยมชมและอธิบายเรื่องราวต่างๆ อาทิ ประวัติความเป็นมาของบริษัท กระบวนการผลิตเบียร์ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ พาเยี่ยมชมสถานที่การผลิตเบียร์ภายในโรงงาน ซึ่งคุณเกษร ได้ให้ความรู้ต่างๆ มากมาย รวมถึงมีความเป็นกันเองแก่คณะ DYE2 ของเราเป็นอย่างดีครับ

คณะ DYE2 ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากการศึกษาดูงานครั้งนี้ อาทิ กระบวนการทางการตลาดที่กว่าจะประสบผลสำเร็จในระดับโลกได้ถึงเพียงนี้ มีกลยุทธ์และวิธีการอย่างไร กระบวนการทำงานของโรงงานผลิตเบียร์อันเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ทั้งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการผลิต แนวความคิดต่างๆ ที่ทำให้คว้ารางวัลมาได้มากมาย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในหลายๆ ด้าน ทำให้คณะ DYE2 ได้นำสิ่งที่เรียนรู้จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มาปรับใช้ให้เข้ากับงานของตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรธรรมนิติต่อไปครับ

หลังเสร็จภาระกิจการศึกษาดูงาน คุณดารารัตน์ พืชมงคล และ คุณพจน์ อัศวสันติชัย ได้มอบของที่ระลึกไว้ให้กับ คุณเกษร ธัญญผล ครับ

ส่วนต่อไปคณะ DYE2 จะไปศึกษาดูงานกันที่ไหน อย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้ DYE2 ของเราด้วยนะครับ ^^

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?