ธรรมนิติ จัดบรรยาย โครงการ Oversize to Downsize season 2 “หัวข้อ The Real Practice” โดย คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา

08 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา ประธาน บริษัท Solar Park

มาบรรยาย “โครงการ Oversize to Downsize season 2” ในหัวข้อ The Real Practice นำเทคนิควิธีการลดน้ำหนักที่ถูกต้องและเหมาะกับมนุษย์ออฟฟิศ มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ได้รู้ และเข้าใจ ในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังมีแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักอีกด้วยครับ

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบความรู้และทักษะให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?