กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดบรรยาย ‘ความเป็นผู้ประกอบการในหัวหน้างาน’

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดบรรยายในหัวข้อความเป็นผู้ประกอบการในหัวหน้างาน โดย คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ ให้แก่พนักงาน

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัด Executive Talk ขึ้น ในหัวข้อ “ความเป็นผู้ประกอบการในหัวหน้างาน” ให้เกียรติบรรยายโดย คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารการตลาดลูกค้าผู้ประกอบการ การบรรยายในครั้งนี้ทำให้พนักงานได้ความรู้มากมายในเรื่องของการตลาดในยุคปัจจุบัน ว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนอย่างไร ใครไม่ปรับตัวก็จะตามคู่แข่งไม่ทัน โดยมีการยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้ความรู้ในด้านของเทคโนโลยีที่ใช้กันในองค์กร ความสำคัญของโปรแกรมการทำงานต่างๆ ทำให้ทุกคนต้องเรียนรู้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดมากขึ้นอีกด้วย

หลังจบการบรรยาย คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ และถ่ายภาพร่วมกันครับ

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ ที่ให้เกียรติมาบรรยายในครั้งนี้ ทำให้พนักงานในกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรต่อไปครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?