ธรรมนิติ จัดอบรมพัฒนาความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์คีย์สต๊าฟ ประจำปี 2566

30 มกราคม 2567

หลังจากที่เปิดโครงการคีย์สต๊าฟ 2023 ไปแล้ว ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Leadership Development Program โดยสถาบัน Plusitives

ซึ่ง เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากนิตยสาร MANAGE HR MAGAZINE ให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทที่ยอดเยี่ยมในด้านการพัฒนาผู้นำและโค้ชชิ่ง (Leadership And Coaching) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ประจำปี 2022 โดยอาจารย์ณัฐพล มนธาตุผลิน และ อาจารย์รัตนันล์ เกลียวปฏินนท์

เป็นการเพิ่มทักษะให้ เหล่าคีย์สต๊าฟ เป็นผู้นำเชิงบวกที่ พร้อมใส่ใจดูแล อยากพัฒนาทีมงานและเพื่อนร่วมงานให้เกิดการสร้างความร่วมมือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเป็นผู้นำที่ใช้การสอนงาน แนะนำ ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ของตน ให้ทีมงานได้เรียนรู้ เข้าใจ เห็นภาพชัดเจน สนับสนุนตนเองและทีมงาน

ให้กล้าคิด กล้าทำ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ พร้อมการเติบโต เพื่อให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือสนับสนุนกัน ในยามที่ต้อง แก้ปัญหา หรือ ต้องวางแผนเพื่อลดความไม่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?