ธรรมนิติ จัดบรรยายในหัวข้อ The Real Practice โดย คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา ประธาน บริษัท Solar Park

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา ประธาน บริษัท Solar Park

มาบรรยาย “โครงการ Oversize to Downsize ลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ” ในหัวข้อ The Real Practice เพราะธรรมนิติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงานจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ได้เข้าใจถึงหลักการในการลดน้ำหนัก รวมถึงยังได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องการลดน้ำหนักอีกด้วย


ธรรมนิติ ขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา ประธาน บริษัท Solar Park ที่ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?