ธรรมนิติ จัดบรรยาย Executive Talk โดย หมอเอ้ก น.พ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก หมอเอ้ก น.พ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

ธรรมนิติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพพนักงาน จึงได้จัดบรรยาย Executive Talk ในหัวข้อ “น้ำหนักเกินมีผลอย่างไรกับสุขภาพ ?” ขึ้น

ธรรมนิติ ขอขอบคุณ น.พ.คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?