พนักงานธรรมนิติ ดูงานที่ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 คณะธรรมนิติ ได้ไปดูงานที่ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด โรงพิมพ์ที่มีกระบวนการทำงานรักษาสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การดูงานในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมในส่วนของโรงพิมพ์ ศึกษาการผลิต เรียนรู้การทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และวิธีการดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์แบบรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับความรู้ และประสบการณ์ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานต่อไป

โดยมี คุณกำชัย เตชะวิเชียร และคุณสุจิตรา จงสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นวิทยากรในการดูงาน และรับมอบของที่ระลึก

ธรรมนิติ ขอขอบคุณ บริษัท กรีน ไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮ้าส์ จำกัด ทั้งท่านผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง และทำให้การดูงานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?