ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

10 สิงหาคม 2563

วันนี้ 22 กรกฎาคม 2563 ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 “ให้เลือด ฝ่าวิกฤติ” กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อาคารธรรมนิติ

เนื่องจากสภากาชาดไทย ขาดแคลนโลหิตเป็นอย่างมาก สามารถจ่ายโลหิตได้เพียง 50 % ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธรรมนิติ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 “ให้เลือด ฝ่าวิกฤติ” กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน น้อง ๆ นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลภายนอกที่อยู่บริเวณใกล้เคียงธรรมนิติ ร่วมกันบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก รวมจำนวนโลหิตที่ได้รับทั้งสิ้น 51 ยูนิต

ธรรมนิติ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดหา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อทางศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตที่ได้รับบริจาค ไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?