Dharmniti Young Executive รุ่น 1 คณะ 1 กับการดูงาน ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

13 เมษายน 2563

คณะ Dharmniti Young Executive (DYE) รุ่น 1 คณะ 1 ได้เดินทางกลับจากการดูงาน ณ.โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาพร้อมกับความรู้และประสบการณ์มากมาย 

การดูงานในครั้งนี้ นำทีมโดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 และคุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหารบริษัท ดีไอทีซี จำกัด ซึ่งนำคณะ Dharmniti Young Executive และตัวแทนผู้บริหารร่วมดูงาน ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2560

การดูงานในครั้งนี้ คณะ DYE ได้มีโอกาสเข้าดูงานที่บริษัท Yoshu Tanpan Sangyo ในเครือ Yoshu ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ ที่มียอดขายกว่า 3,500 ล้านบาทต่อปี จากการขึ้นรูป ดัดแปลงรูปเหล็ก สแตนเลส และไทเทเนียม สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถทำได้ทุกแบบ ทุกขนาด “Any Style, Any Size” การเข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ทำให้คณะ DYE ได้เห็นถึงวิธีการทำงานของคนญี่ปุ่นที่เป็นระบบ ระเบียบ รอบคอบ สะอาด และเน้นความปลอดภัยอย่างมาก นอกจากนั้นคณะ DYE ยังได้รับเกียรติจาก Mr. Shingo Mori ประธานของบริษัท Yoshu Tanpan Sangyo เข้าร่วมพูดคุย แบ่งปันที่มาปรัชญาของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับพนักงานและการดูแลพนักงานเป็นอย่างดีอีกด้วย

จากซ้ายไปขวา : คุณดารารัตต์ พืชมงคล – ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) , Mr. Shingo Mori – President Yoshu Tanpan Sangyo  , Mr. Hayato Mori – Executive Advisor Yoshu Tanpan Sangyo

จากนั้นคณะ DYE ได้เดินทางไปดูงาน ณ บริษัท PAL บริษัทที่นำความรู้ทางด้าน IoT มาพัฒนาระบบบริหารงานโลจิสติกส์ ทั้งนวัตกรรมและ AI (ปัญญาประดิษฐ์) เพื่อเข้ามาจัดการด้านบริหารงานบุคคล การบริหารเส้นทาง และการควบคุมจัดการคลังสินค้า ซึ่งทำให้คณะเห็นว่าในส่วนของ Logistic ได้มีการตื่นตัวในการเริ่มนำหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนอย่างมาก นอกจากนี้คณะยังได้รับเกียรติเข้าคารวะ Mr. Tsuji Yugo CEO ของบริษัท PAL อีกด้วย

  Mr. Kitagawa –  PAL และคุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ – กรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 

จากซ้ายไปขวา  : Mr. Hayato Mori – Executive Advisor  Yoshu Tanpan Sangyo ,  คุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) , Mr. Tsuji Yugo – CEO PAL และคุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ – กรรมการบริหาร  DiTC

นอกจากนี้ คณะได้รับโอกาสในการเยี่ยมชมดูงานที่ยังบริษัท Mori Kosan บริษัทที่จัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคคลากรและนักศึกษา ให้พร้อมเข้าทำงานในบริษัทต่างๆ นอกจากนั้น Mori Kosan ยังมีการจัดทำช่องทางเพื่อเป็นศูนย์กลางของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาเรียนในญี่ปุ่น โดยมีช่องทางการสื่อสารผ่านทาง www.iiwasabi.com และ social media ต่างๆ เช่น Facebook, Line และ WeChat บริษัท Mori Kosan เป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ที่มีความคล่องตัว ทันสมัย มีแนวคิดโดดเด่น มีบริการที่หลากหลาย ซึ่งการดูงานในครั้งนี้ทางคณะได้รับเกียรติจาก Mr. Hayato Mori COO ของบริษัทให้เกียรติต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น และดูแลคณะ DYE เป็นอย่างดี

ซ้าย : Mr. Alberto  Mori Kosan และคุณพิพัฒน์ รักวงษ์บุตร กรรมการบริหาร บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
ขวา : Mr. Hayato Mori COO : Mori Kosan และคุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหาร บริษัท ดีไอซีที จำกัด

นอกจากนี้ คณะ DYE ยังได้มีโอกาสเข้าดูงานที่ศูนย์แสดงนวัตกรรม ของ NEC Innovation World, Corporate Showroom Panasonic Center, The Entrepreneurial Museum of Challenge and Innovation และ Asahi Brewery Suita ซึ่งทำให้คณะ DYE ได้เห็นว่า เทคโนโลยีนั้นก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจกับคณะอย่างมาก

นอกจากการดูงานที่เน้นสาระ และความรู้ คณะ DYE ยังได้รับความบันเทิง ความสนุก จากการได้ไป Universal Studio Japan, อุทยานแห่งชาติมิโนะ เพื่อชมน้ำตกและใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, วัดชิเทนโนจิ วัดพุทธแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่น อายุกว่า 1,400 ปี แวะเดินชมตลาดคุโรมง พร้อมกับแต่งชุดกิโมโนและเดินเยี่ยมชมปราสาทโอซาก้า ทำให้คณะ DYE เป็นที่สนใจของเหล่านักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

Universal Studio Japan

อุทยานแห่งชาติมิโนะ

วัดชิเทนโนจิ

ตลาดคุโรมง

ประสบการณ์ใส่ชุดกิโมโน เดินเล่นปราสาทโอซาก้า

การดูงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างงดงามของโครงการ Dharmniti Young Executive Development Program ที่นอกจากคณะ DYE จะได้ความรู้ สาระ และหลักคิด ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กรธรรมนิติแล้ว คณะ DYE ยังได้ความบันเทิง ความสนุก และประสบการณ์อันมีค่า ซึ่งหลังจากนี้คณะ DYE จะทำการแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์การเดินทางใน DYE Talk ซึ่งเป็น Talk Show โดยคณะ DYE ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเพื่อนพนักงานในบริษัทในกลุ่มบริษัทธรรมนิติต่อไป

ขอขอบคุณ

Special Thanks: Dharmniti Group would like to express our gratitude and appreciation to Mr. Hayato Mori, COO of Mori Kosan and the Executive Advisor of Yoshu Tanpan Sangyo, for the dedication of his time and kindness to support our trip.

Behind the scene กับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่หลากหลาย

 

ขอแนะนำ คณะ DYE กลุ่มโอซาก้า

วันวิสา ศิลาทอง (วัน)

ประธานรุ่น Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

จากบริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด

สุกัญญา รัตนะ (จุ๋ม)

รองประธานรุ่น Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

อณัศยา รักษาสรณ์ (แอม)

Miss Popular Vote แห่ง Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

หัวหน้าทีม DYE กลุ่มโอซาก้า

จากบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

ญาณิกา บรรจง (บี)

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

รองหัวหน้าทีม DYE กลุ่มโอซาก้า

จากบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

พิมุกต์ พืชมงคล (แม้ก)

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

จากบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

จันทร์เพ็ญ คชเดช (ก๊อฟ)

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

จากบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

วราภรณ์ ศรีดาชาติ (โบว์)

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

จากบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

สุบุญญา บรรจง (เบลล์)

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

จากบริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

ณัฏฐพล กลิ่นไชย (นัท)

Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?