จิตอาสากลุ่มบริษัทธรรมนิติปรับปรุงห้องสมุด ร.ร.เทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

13 เมษายน 2563

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งตัวแทนคณะจิตอาสา 21 คน เดินทางไปปรับปรุงห้องสมุดเพื่อน้องที่ โรงเรียนเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ อ. เทพสถิตย์ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 

ซึ่งก่อนหน้านี้ในปี พ.ศ. 2537 กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมก่อสร้างอาคารและบริจาคเงินในการพัฒนาโรงเรียน และด้วยความเชื่อที่ว่า “การให้ที่ยิ่งใหญ่ คือการให้ความรู้” การไปพัฒนาชุมชนในครั้งนี้จึงได้สรุปเลือกจัดทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดให้น้องๆ ที่โรงเรียนเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์

dharmniti csr

 

หลังสรุปโครงการ เรามีเวลาเตรียมการและวางแผน 3 เดือน โดยเริ่มจากรับสมัครคณะจิตอาสาจำนวน 2 คันรถตู้ รวม 21 คน และขอรับบริจาคสิ่งของต่างๆ อาทิ หนังสือ, อุปกรณ์การเรียน, อุปกรณ์กีฬา ของเล่นเด็ก รวมถึงระดมเงินทุนเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงห้องสมุด ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีมากจากผู้บริหารและพนักงานกลุ่มบริษัทธรรมนิติ รวมไปถึงบริษัทคู่ค้าและบุคคลภายนอกที่สนใจ ทำให้มีของไปให้น้องจำนวนมากและมียอดสมทบทุน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 อยู่ที่ 171,180 บาท

dharmniti csr

dharmniti csr

 

นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือในการออกแบบห้องสมุด โดย ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นายศรเขตรัฐ ศรคำรณ และ น.ส. อรัญญิกา คงนุรัตน์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้ห้องสมุดของเรามีรูปแบบที่น่าสนใจ ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานของน้องๆ และยังทำให้คณะสามารถแบ่งงานตลอดจนวางแผนทีมงานให้เหมาะสมกับปริมาณงานได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

dharmniti csr

 

วันเดินทางคณะได้ไปถึงโรงเรียนเวลา 11.30 น. เพื่อไปเลี้ยงอาหารกลางวันและแจกขนมให้กับน้องๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้น 57 คน และได้มีการมอบของบริจาคให้กับทางโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการ คุณวสันต์ ยวดยิ่ง เป็นตัวแทนรับของในครั้งนี้

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

 

น้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจแล้ว คณะก็เริ่มลุยงานกันเลย ด้วยเวลาที่จำกัดและมีเพียงแค่ 21 คน แต่ด้วยการเตรียมการและวางแผนมาอย่างดี แบ่งความรับผิดชอบหน้าที่กันมาอย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น ทีมดูแลภายนอกอาคาร, ทีมดูแลภายในอาคาร, ทีมดูแลโรงอาหาร และทีมสันทนาการ เพื่อให้งานทุกส่วนออกมามีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กำหนด คณะเริ่มจากการรื้อและทำความสะอาด โดยการนำของเดิมในห้องสมุดออก, กวาดถูพื้น, เช็ดกำแพง, รื้อฝ้าที่ผุพัง และขูดสีเดิมออก ทุกอย่างเป็นไปตามแผน ในช่วงเย็นได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปส่วนงานที่ได้ดำเนินการของวันนี้รวมถึงแผนงานของวันถัดไป

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

 

หลังจากวันทำความสะอาด ถือได้ว่างานส่วนต่อไปเป็นงานที่หนักพอสมควรสำหรับคณะ ไม่ว่าจะเป็นการลงสีรองพื้นอาคาร, ทาสีภายนอก ภายในอาคาร, ทาสีโรงอาหาร, ติดชั้นผนัง, ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย, คัดแยกหนังสือ และปรับปรุงในส่วนของโรงอาหาร เนื่องด้วยคณะของเรามาด้วยใจรักจริงๆ อาจขาดประสบการณ์งานช่างไปบ้าง แต่คณะก็สู้ไม่ถอย คอยปรึกษาหารือกับหัวหน้างานช่างที่มาด้วยกัน รวมถึงไปสอบถามจากชาวบ้านในระแวกนั้นที่คอยมาให้กำลังใจและช่วยเหลือคณะของเรา เพราะพื้นที่โรงเรียนไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้หาข้อมูลมากนัก แต่จนท้ายที่สุดก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพออกมา

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

 

นอกจากนั้นคณะยังได้รับความท้าทายจากปัญหาเฉพาะหน้าอื่นๆ เช่น ผนังไม่สามารถติดชั้นได้เนื่องจากบางเกินไป, ร้านวัสดุอุปกรณ์อยู่ห่างจากโรงเรียนหลายสิบกิโล, อุปกรณ์และสีไม่เพียงพอกับหน้างานจริง ทำให้ต้องปรึกษากันตลอดเวลาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น จากที่ต้องเสร็จงานในเวลา 17.00 น. ทำให้ล่วงเลยเวลาออกไป แต่ที่สิ่งน่าประทับใจคือ ไม่มีใครย่อท้อและขอกลับที่พักเลย “ไม่เสร็จตามแผนไม่กลับนะ มึดแค่ไหนก็จะอยู่ทำก่อน” ประโยคที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน และร่วมมือกันจนเสร็จตามแผนที่วางไว้ เมื่อถึงเวลาประชุมงานช่วงเย็น ทุกคนให้กำลังใจกัน เพราะมีบางส่วนที่ผิดแผนไปบ้าง แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ความสามัคคี ทุกคนได้ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถที่สุด

dharmniti csr

 

วันสุดท้ายของการทำงาน เป็นการเก็บรายละเอียดสีทั้งภายนอก ภายในอาคาร, ตกแต่งภายในห้องสมุด, ทาสีกำแพง ซึ่งมีน้องๆ มาช่วยทากันอีกแรง จากภาพรวมแล้วเหมือนจะไม่มีอุปสรรคอะไร แต่แล้วฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจ ทำให้การเก็บสีภายนอกอาคารมีปัญหาอย่างมาก แต่ด้วยสปิริตของคณะ ทุกคนไม่มีใครอารมณ์เสียใส่กัน และคิดว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นความท้าทาย เป็นความสนุกในงาน เป็นประสบการณ์ดีๆ จึงร่วมด้วยช่วยกันคิดวิธีการแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยนแผน ทำให้ก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้อย่างดี

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr

 

3 วัน 2 คืนที่ผ่านมา แม้ว่าคณะจะเตรียมการและวางแผนมาอย่างดี ก็ยังพบเจอปัญหาเฉพาะหน้ามากมาย และด้วยตัวงานห้องสมุดทั้งหมดที่ควรใช้เวลาทำจริงทั้งหมดถึง 7 วัน แต่คณะสามารถช่วยกันให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ต่อให้เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้ากันขนาดไหน เมื่อเห็นว่าน้องๆ ขาดแคลนห้องสมุด ไม่มีสถานที่ให้นั่งพักผ่อนอ่านหนังสือ ก็ทำให้มีกำลังใจ คอยช่วยกันเสมอเพื่อให้น้องๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และการที่มีเพียง 21 คน กับการปรับปรุงห้องสมุดในเวลา 3 วัน 2 คืน ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปเพราะ “Teamwork Make the Dream Work” จริงๆ ครับ

 

dharmniti csr

dharmniti csr

dharmniti csr หลังจากที่ทำงานกันอย่างหนัก ก่อนกลับกรุงเทพฯ แวะรับประทานอาหารร่วมกันที่ร้าน ธราดล ครับ

 

มาชมภาพห้องสมุด Before (ซ้ายมือ) และ After (ขวามือ) กันครับ

dharmniti csr

 

Special Thank

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความขอบคุณอย่างยิ่งแด่

 

1.คณะจิตอาสาธรรมนิติทั้ง 21 คน

น.ส. จิตรลัดดา รักสนิท (หัวหน้าคณะเดินทาง), นายนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ (หัวหน้าควบคุมงานช่าง), น.ส. อติญา แสดงหาญ (หัวหน้าควบคุมดูแลการตกแต่งห้องสมุด), นายพิมุกต์ พืชมงคล, น.ส. ณิชาภัทร ทรัพย์วัฒนไพศาล, นายณัฐธนะสิทธิ์ ตุรงค์เรือง, นายพรชัย แซ่เล้า, น.ส. ดลใจ คำศรี, น.ส. ศิริพร สุวรรณรัตน์, น.ส. อาทิตยา บุตรดีวงค์, น.ส. ณัฐชนก รัตนพุทธาชัย, นายศรัณย์ สุขยานุดิฐ์, นายพิบูลเขต แซ่ผู่, นายอดิศร กาญจนานันท์, นายวัชระ เนื่องโพธิ์, นายกล้าณรงค์ นนตบุตร, น.ส. ลักษิกา ลิ่วพงษ์สารสิน, น.ส. ภาวิดา ทิพย์สังข์, นายมารุตพงศ์ เต็มเปี่ยม, นายฉัตรชัย เลิศศิลป์, นายคณาศาสตร์ นิ่มอนงค์ และทีมทำงานเตรียมการเบื้องหลังอีกมากมายหลายท่าน

dharmniti csr

 

2.คณะผู้ร่วมออกแบบห้องสมุด

  1. ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  2. นายศรเขตรัฐ ศรคำรณ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. น.ส. อรัญญิกา คงนุรัตน์ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

3.ผู้ร่วมบริจาคและสมทบทุน

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนหนังสือสารคดีให้ห้องสมุด, บริษัท อิปโซ โซลูชั่น จำกัด สนับสนุนกระบอกน้ำและโพสอิทให้น้อง, บริษัท แลคตาซอย จำกัด สนับสนุนนมกล่องแลคตาซอยให้น้อง, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด สนับสนุนเครื่องดื่มโค้กในวันปรับปรุงห้องสมุด, บริษัท เจ​แอนด์บี (ราชสาส์น) จำกัด, หจก.จงพัฒนาการช่าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอท ยัว เนิล, ร้านรุ่งโรจน์ทวีทรัพย์การค้า,หจก.หลีพงษ์ 3, คุณไพศาล  พืชมงคล, คุณดุลยทัศน์  พืชมงคล, คุณณิชาภัทร  ทรัพย์วัฒนไพศาล, คุณจิตรลัดดา  รักสนิท, คุณกัญทิมา  หุมากรณ์, คุณพิมุกต์  พืชมงคล, คุณภัทรกร  ปิยเจริญกิจ, คุณโศรญา กมลวานนท์, คุณรมิดา  ปิ่นทวีทรัพย์, คุณศรัณยธร  เจริญศรี, คุณชุตินันท์  กอประเสริฐถาวร, คุณกาญจนา  คำหอม, คุณนิธินี  กิตติคุณาพงษ์, คุณอติยา  แสดงหาญ, คุณกชภร  จตุพรสัมฤทธิ์, คุณสุนันทา  พืชมงคล, คุณรัตตพล  พืชมงคล, คุณโสรยา  ตินตะสุวรรณ์, คุณธนัญญา  มิ่งฉาย, คุณพรณรงค์  พืชมงคล, คุณพัสเกนทร์ พืชมงคล, คุณสมฤทัย  ทศานนท์, คุณวราภรณ์  ศรีดาชาติ, คุณสุกัญญา  รัตนะ, คุณพินทิพย์ ลีลาภรณ์, คุณฐนิตา รุยาพร, คุณสุบุญญา  บรรจง, คุณสุลลิต  อาดสว่าง, คุณมนสิชา เวศน์เรืองวิทย์, คุณรุ่งทิพย์  แจ้งศรีสุข, คุณพรสุดา ศรีหยวก, คุณปรีดิวิชญ์  พนมยงค์, คุณมณีรัตน์  ทองวัง, คุณมุจลินทร์, คุณปริณดา ใบแก้ว, คุณธนะวุฒิ  พิบูลญ์สวัสดิ์, คุณดวงแก้ว  ศรีว่องไทย, คุณลภัสรดา  เลิศภานุโรจ, คุณอภิชัย  ศรีทอง, คุณนันท์นภัส  วรรณสมบูรณ์, คุณปนัดดา  กาญจนดิษฐ์, คุณโสภิดา  พืชมงคล, คุณอโณทัย  ฉอ้อนพจน์, คุณกิตติยา  อาภากุลอนุ, คุณทักษพร  คุณวงศ์, คุณพชรกัณฑ์ ตุ้มน้อย, คุณเพ็ญพักตร์ ตุ้มน้อย, คุณดารารัตต์  พืชมงคล, คุณอลิสา สุวรรณรอด, คุณสะอาง  เทียนแก้ว, คุณธวัลหทัย  อาวะโต, คุณวิสูตร  กาญจนปัญญาพงศ์, คุณไรอัน คราวลี, คุณปราณี  ขาวแก้ว, คุณวันนิสา  งามบัวทอง, คุณเกษม  กรณ์เสรี, คุณสุพจน์ ยืนหยัดชัย, คุณพรประภา  พืชมงคล, คุณฤทัยชนก  สุภาพงษ์, คุณฤทัยชนก  สุภาพงษ์, คุณปรัชญา  วงศ์วารี, คุณพงศ์ศิริ ศิริธร, คุณสุภา  ชูสุวรรณ, คุณรัตนพล  บูชา, คุณปัณณวิชญ์ นิติพงศ์ธรรม, คุณฉัตรชัย กุลมา, คุณภูวิช ภูริศชลทิศ, คุณภนาดา มโนสุจริตธรรม, คุณวงศ์กฤษณ์  เจียมสรีพงษ์, คุณเชษฐา  จันทร์นวล และผู้บริหารรวมถึงพนักงานกลุ่มบริษัทธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) อีกมากมาย

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?