มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 9) ให้แก่ชุมชนสุขสันต์ 2

11 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด (บริษัทในเครือธรรมนิติ) ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ครั้งที่ 9

ส่งมอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ชุด และอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด ให้แก่ชุมชนสุขสันต์ 2 นำโดยคุณพิมุกต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิ คุณเมธวัจน์ วงศ์วรีย์กร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และคุณอัจฉริยะ คำพันยิ้ม ผู้จัดการฝ่าย IT Support บริษัท ดีไอทีซี จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน 

และครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) มาสัมภาษณ์เรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของมูลนิธิอีกด้วย

ขอขอบคุณ บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ผู้สนับสนุนอาหารแห้ง จำนวน 100 ชุด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่ชุมชน ที่ได้จัดระเบียบอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?