ธรรมนิติจัดกิจกรรม “The Check In Day” ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน

ธรรมนิติจัดกิจกรรม “The Check In Day” ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน

ธรรมนิติจัดกิจกรรม “The Check In Day” ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน
เปิดประสบการณ์นอกชั้นเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ในช่วงฝึกงานที่ ธรรมนิติ กับ กิจกรรม The Check In Day

โดย ธรรมนิติ จัดอบรมให้นิสิต-นักศึกษาฝึกงาน เพื่อนำเกร็ดความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ในการฝึกงานที่ได้รับ การปรับใช้ชีวิตในการทำงาน พร้อมแนะนำเทคนิคการสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาฝึกงานแบบเต็มที่ เป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานจริงให้แก่น้องๆ นักศึกษา

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ ให้น้องนักศึกษาฝึกงาน ได้ร่วมเล่น ฝึกใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา และทำความรู้จักกับเพื่อนๆ ต่างสถาบันอีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?