ธรรมนิติ ร่วมเปิดตัว T-Verse : Thailand Multiverse Bridge Platform

คุณดารารัตต์ พืชมงคล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณเมธวัจน์ วงศ์วรีย์กร ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีไอทีซี จำกัด คุณชลาพันธ์ เจนงามกุล ผู้แทนจากบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และคุณพิมุกต์ พืชมงคล ผู้แทนจากบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานเปิดตัว T-Verse : Thailand Multiverse Bridge Platform

โดยกลุ่มธรรมนิติได้ร่วมลงนาม MOU ในการเป็น Partner เพื่อร่วมผลักดัน Thailand Metaverse Ecosystem เป็นการร่วมกันของพันธมิตรกว่า 40 องค์กรชั้นนำ ทั้งธุรกิจ การศึกษา และภาครัฐ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?