ธรรมนิติร่วมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ,ชุดไทย

13 เมษายน 2563

สงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่และประเพณีที่ดีงามของชาวไทย บริษัทธรรมนิติร่วมสืบสานประเพณีอันดีงาม จัดงานสงกรานต์ขึ้นในวันที่ 17 เมษายน 2561 ณ อาคารธรรมนิติ ประชาชื่น โดยผู้บริหารและพนักงานบริษัทร่วมแต่งชุดไทยเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ

ในช่วงเช้า ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดสร้อยทองซึ่งเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญมาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและทำบุญเลี้ยงพระในห้องโถงชั้น 2 ของบริษัท เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทยและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ห้องโถง และห้องประชุมใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ
คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์

 

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ

 

เวลา 8.30 น. พนักงานชาวธรรมนิติ ร่วมตักบาตรเช้าร่วมกัน

เมื่อพิธีต่างๆ ได้เสร็จสิ้นลง ทางบริษัทฯ ได้เลี้ยงปาท่องโก๋และน้ำเต้าหู้เป็นอาหารเช้าสำหรับพนักงาน ทำให้พี่น้องชาวธรรมนิติ
ทุกคนต่างอิ่มท้อง อิ่มบุญ และมีความสุขใจ

ธรรมนิติ,ธรรมนิติทำบุญ

จากนั้นในช่วงเที่ยง ทางบริษัทฯ ยังได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับพนักงาน โดยมี 2 เมนูคือ ข้าวหน้าไก่และแกงกระหรี่ไก่
จากร้านเหรียญทองชามเปล ซึ่งเป็นร้านชื่อดังในตลาดบองมาเช่ พร้อมไอศครีมแท่งหลากหลายรส พนักงานทุกคนได้รับประทานอาหารกันอย่างเอร็ดอร่อยในบรรยากาศแปลกใหม่โดยที่ทุกคนร่วมแต่งกายชุดไทย

และในช่วงบ่าย ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่ในงานมีทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ คุณไพศาล พืชมงคล ประธานที่ปรึกษา
คณะกรรมการจัดการ, คุณพิชัย พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ, คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1,
คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2, คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3, คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5, คุณศักดิ์ศรี อำพวัน กรรมการจัดการสำรอง, คุณพจน์ อัศวสันติชัย ตัวแทนกรรมการจัดการคนที่ 2
และคุณนพคุณ พุ่มทองตรู ตัวแทนกรรมการจัดการคนที่ 4

ธรรมนิติ,รดน้ำดำหัว

ธรรมนิติ,รดน้ำดำหัว

พนักงานกับผู้บริหารยิ้มแย้มและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เป็นภาพที่แสดงถึงมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พนักงานได้แสดงความใกล้ชิดกับผู้บริหาร เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนั่นก็คือครอบครัวธรรมนิติ และยังเป็นการสืบสานประเพณี
ที่ดีงามของไทยอีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?