ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

18 พฤศจิกายน 2564

ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ร่วมใจบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 “ธรรมนิติร่วมใจให้โลหิต ฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” ผ่านหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ ในรูปแบบ New Normal เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต

ธรรมนิติ เห็นถึงความสำคัญในการแบ่งปัน  และช่วยบรรเทาวิกฤตโลหิตสำรองขาดแคลน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 3 ที่รุนแรงขึ้น จึงได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้สามารถส่งมอบโลหิตได้ทั้งสิ้น 39 ยูนิต

สู้ไปด้วยกัน #BloodChallenge

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?