ธรรมนิติ ร่วมกับ ส.อ.ท. และ ANCOR จัดงาน HR Talk สนทนาประสา HR

วารสาร HR Society ธรรมนิติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ( ส.อ.ท.) และ ANCOR ร่วมกันจัดงาน HR Talk ในหัวข้อ กลยุทธ์การคัดเลือกบุคคลากร และบทบาทการควบคุมข้อมุลส่วนบุคคล ( PDPA )”

โดยมีผู้เชี่ยวชาญ จาก 2 องค์กร ร่วมแชร์ความรู้ และอัปเดตเทรนด์ ในแง่มุมการทำงานใหม่ๆ คุณ นุสรา แสงโชติ Recruitment Team Leader ( Finance , Legal & HR ) ที่ขนกลยุทธ์การคัดเลือกบุคลากรโดยใช้  “STAR Technique” ในการสัมภาษณ์งาน รวมถึงขั้นตอน และกระบวนการสรรหาผู้สมัคร ที่มีคุณภาพ ผ่านช่องทาง และเครื่องมือสรรหา

และคุณเอกรัตน์ บุญยรัตนกลิน กรรมการบริหาร และประธาน สำนักตรวจสอบพิเศษ (ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวางระบบ PDPA ) ที่พูดถงบทบาทการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การกำหนด Personal Data Owner  ภายในองค์กร และมาตรการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

โดยได้รับความสนใจจากบุคลากรด้าน HR จำนวนมาก จัดเมื่อ วันที่ 7 กุมภาพันธ๋ 2566 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมมนิติ ซอยประชื่น 20

สนใจร่วมงานสัมมนาครั้งต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสมาชิกวารสาร ธรรมนิติ โทร 02-555-0902 และ 081-359-4804

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?