17 พฤศจิกายน 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อประกันโควิด-19 : เจอ จ่าย (ไม่) จบ

จากการที่บริษัทประกันวินาศภัยต่าง ๆ ได้รับผลจากการระบาดใหญ่ของสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อสูงมาก มียอดเคลมพุ่งสูง ส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของบริษัท ทำให้ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันโควิด-19 ของผู้ให้บริการประกันวินาศภัย

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?