แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความจำเป็นในการรับวัคซีน Booster dose จากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนชาวไทย เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจ และช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนชาวไทยเห็นว่าการฉีดวัคซีน booster dose มีความจำเป็นหรือไม่

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Reflection By DHARMNITI

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?