แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว หรือ long-term stay โดยประเด็นเรื่อง การแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการการทำงาน หรือการเปิดให้ชาวต่างชาติซื้อบ้านในไทย

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ต่อการแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินในไทยสำหรับชาวต่างชาติผู้พำนักระยะยาว

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1 – 31 ตุลาคม 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?