17 กันยายน 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจผลกระทบต่อนักวิชาชีพบัญชี จากการร่างแก้ไขพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ร่างแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยเพิ่มเนื้อหาสาระสำคัญคือการกำหนดให้ทางนักวิชาชีพทำบัญชีและนักวิชาชีพสอบบัญชี รวมทั้งสำนักงานบัญชี ต้องมีหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการฟอกเงินและรายงานให้กับ ปปง. ทราบ

ประเด็นคำถามคือ หากพ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ได้รับการอนุมัติ จะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อนักวิชาชีพบัญชี

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?