02 กันยายน 2564

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจออนไลน์

แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปลดล็อคมาตรการ Lockdown

จากการประกาศปลดล็อคมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป ภายใต้การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังคงบังคับใช้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2564

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการล็อคดาวน์เพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19

รายละเอียดของการร่วมทำแบบสำรวจ

● สามารถร่วมทำได้ตั้งแต่ 1 – 30 กันยายน 2564

● แบบสำรวจนี้ไม่มีการเก็บ รวบรวม หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อการระบุตัวบุคคล

● ผลของการทำสำรวจจะได้รับการเผยแพร่บน facebook.com/DharmnitiGroup

● หากหน่วยงานของท่านมีความประสงค์ให้ทางบริษัทฯ ทำการสำรวจเพิ่มเติม สามารถแจ้งกลับมาได้ที่ คุณมาธวี เบอร์โทร 02-596-0500 ต่อเบอร์ 360

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?