ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ผลสำรวจความคิดเห็น เก็บภาษี Investment Token กับการพัฒนาเศรษฐกิจ

สืบเนื่องจากจากที่กรมสรรพากรออกมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน Investment Token โดยเปลี่ยนจากการนำกำไรมาคำนวณภาษีรายได้บุคคลธรรมดา เป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการระดมทุนของประเทศ จึงอยากทราบมุมมองและความเห็นของประชาชนต่อมาตรการภาษีนี้

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยกับมาตรการเก็บภาษี Investment Token 15% เพียงใด

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?