24 มิถุนายน 2565

ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

ความคิดเห็นต่อการปรับเพิ่มอายุเกษียณประกันสังคม

จากการประกาศของสำนักงานประกันสังคม ที่จะขยายอายุผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ หรือการปรับเพิ่มอายุเกษียณ จาก 55 ปี เป็น 60 ปี เพื่อ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และเพิ่มอัตราสมทบที่สูงขึ้นอีก 1.5% ต่อปี สำหรับผู้ประกันตนใหม่และผู้ประกันตนที่อายุน้อย

ประเด็นคำถามคือ ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ หากจะปรับเพิ่มอายุเกษียณประกันสังคมจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

● คลิกที่ภาพ เพื่อดูขนาดเต็ม
Slide23
Slide22
Slide21

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?