เผยวิธีจัดการ เมื่อ หมา-แมว ข้างบ้าน ส่งกลิ่นรบกวน

หมา-แมว ข้างบ้าน ส่งกลิ่น ต้องร้องเรียนใคร ?

การเลี้ยงสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ในบ้านพัก หรือสถานที่ใดๆ ก็ตาม หากเกิดการเห่า หอน เสียงดัง ถ่ายมูลเรี่ยราด ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง ถือเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ

การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์ เป็นอำนาจหน้าที่ของราชการประจำท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทุกระดับ หรือราชการส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถดำเนินการควบคุมปัญหาดังกล่าวได้

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

ลักษณะของเหตุรำคาญ มีอะไรบ้าง ?

•  สถานที่เลี้ยงไม่เหมาะสม สกปรก มีกลิ่นเหม็น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรค

•  วิธีการเลี้ยงรบกวนความเป็นอยู่ของผู้อาศัยข้างเคียง เช่น ปล่อยให้สัตว์ไปกินพืชผักของคนข้างบ้าน หรือปล่อยให้ไปถ่ายที่บ้านข้างเคียง

•  เลี้ยงจำนวนมากเกินไป สถานที่เลี้ยงคับแคบ อยู่ใกล้บ้านข้างเคียงแต่เลี้ยงจำนวนมาก จนเกิดเสียงร้องดัง มีกลิ่นสาบ หรือกลิ่นมูลเหม็น

 

โทษความผิดของผู้ก่อเหตุรำคาญ ?

กรณีที่เหตุรำคาญนั้นเกิดในที่ หรือทางสาธารณะ

•  ถ้าไม่เป็นอันตรายร้ายแรง ให้เปรียบเทียบปรับ หรือดำเนินคดีทางศาล

•  ถ้าเป็นอันตรายร้ายแรง ให้คิดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด จากผู้ที่ก่อเหตุรำคาญนั้น

•  หากผู้ที่ก่อเหตุไม่ยินยอมเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายทางศาลได้

* จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีที่เหตุรำคาญนั้นเกิดในที่เอกชน

•  ถ้าไม่เป็นอันตรายร้ายแรง ให้คิดค่าใช้จ่ายจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการลงโทษ โดยการเปรียบเทียบปรับ หรือดำเนินคดีทางศาล แล้วแต่กรณี

•  ถ้าเป็นอันตรายร้ายแรง เจ้าพนักงานสามารถออกคำสั่งห้ามใช้สถานที่ได้ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไข

*จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?