รถหายในห้างสรรพสินค้า ควรทำอย่างไร และห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่?

 

รถหายในห้างสรรพสินค้า ควรทำอย่างไร และห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่?

ห้างสรรพสินค้าถือเป็นสถานที่ที่ผู้คนไปใช้บริการมากที่สุด เป็นแหล่งรวมคนหลากหลาย รวมไปถึงมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาด้วย หลายครั้งที่เกิดเหตุลักขโมยทรัพย์สินมีค่าในรถ หรือรถหายระหว่างเข้าใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้า และเกิดคำถามตามมาว่าห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่

เรื่องใกล้ตัวขนาดนี้รู้ไว้ใช้ว่า เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของเรา วันนี้ธรรมนิตินำเรื่องควรรู้เมื่อรถหายในห้าง ควรทำอย่างไร และห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ มาฝากค่ะ

รู้หรือไม่? ห้างสรรพสินค้าติด 3 ใน 10 อันดับสถานที่รถหาย

จากสถิติศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รวบรวมข้อมูลสถานที่ที่รถถูกโจรกรรมมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร โดยใน 10 อันดับแรกนั้น พบว่ามีการแจ้งรถหายในห้างสรรพสินค้ามากถึง 3 อันดับ

ทำความเข้าใจคำจำกัดความของห้างสรรพสินค้า

อ้างอิงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 ให้คำจำกัดความคำว่า

“ที่จอดรถยนต์” หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์โดยเฉพาะสำหรับอาคาร

“ห้างสรรพสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นอาคารพาณิชย์ สำหรับแสดงหรือขายสินค้าต่างๆ

รถหายในห้าง ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่?

เมื่อเกิดเหตุรถหายในห้าง สิ่งจำเป็นที่ต้องทราบก็คือ

• เมื่อเราเข้าใช้บริการหมายความว่า มีการซื้อขาย มีใบเสร็จยืนยันการใช้บริการภายในห้างสรรพสินค้าเกิดขึ้น จึงจะเรียกว่า ผู้ใช้บริการ

• แต่เมื่อไรก็ตามที่เรานำรถเข้าจอด หรือไปฝากจอด ไม่มีการใช้บริการ หรือใช้บริการแต่ไม่มีใบเสร็จยืนยัน จะไม่ถือว่าเราเป็นผู้ใช้บริการ รวมถึงหากมีบัตรจอดก็ไม่ถือเป็นหลักฐานยืนยันการเข้าใช้บริการ

ดังนั้น หากลูกค้าได้นำรถเข้าจอดของห้างสรรพสินค้า และได้เข้าใช้บริการหรือซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า เป็นหน้าที่โดยตรงที่ห้างต้องให้ความปลอดภัยทั้งต่อชีวิตลูกค้าและทรัพย์สินต่างๆ ของลูกค้า ซึ่งหมายรวมถึงรถยนต์ที่ลูกค้านำมาจอดที่ลานจอดรถของห้างด้วย หากเกิดเหตุทำให้รถสูญหาย ทางห้างต้องจ่ายสินไหมทดแทนให้กับลูกค้าที่นำรถเข้ามาจอด ตามระบุในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420

ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิด จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

รถหายในห้าง ควรทำอย่างไร?

หากเกิดเหตุการณ์รถหายในห้างสิ่งที่ต้องทำคือ เจ้าของรถต้องแจ้งดำเนินการภายใน 1 ปี เพื่อป้องกันการขาดอายุความ

อย่าลืมใช้สิทธิ์เรียกร้องความคุ้มครองในฐานะผู้ใช้บริการคือขอใบเสร็จทุกครั้งที่จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการใช้บริการในห้างสรรพสินค้า

สิ่งสำคัญคือการป้องกันเบื้องต้น เช่น ไม่ประมาท ตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าก่อนออกจากรถ ล็อกและตรวจเช็กประตูรถทั้งหมด เลือกจอดในจุดที่ไม่เป็นมุมอับสายตา ถ่ายรูปตำแหน่งที่จอด สังเกตกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยป้องกันภัยให้กับรถเบื้องต้นได้

 

 

อ้างอิงข้อมูล

สำนักงานกิจการยุติธรรม

Smart Deka

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?