การทดลองงาน สำคัญอย่างไรกับนายจ้างและลูกจ้าง?

how important is the trial

ในขั้นตอนของการรับพนักงานเข้าทำงานใหม่ นอกจากนายจ้างต้องพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของพนักงานอย่างถี่ถ้วนทั้งความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ บุคลิกลักษณะนิสัย และความเหมาะสมกับตำแหน่งงานแล้ว เมื่อทั้งนายจ้างและลูกจ้างต่างตกลงข้อเสนอซึ่งกันและกันแล้ว ยังมีในส่วนของขั้นตอนการทดลองงานที่จะช่วยให้นายจ้างได้ทดสอบความสามารถของลูกจ้าง ขณะที่ลูกจ้างเองก็ยังได้มีเวลาพิจารณาว่างานและภาพรวมขององค์กรนั้นใช่ในแบบที่ต้องการหรือไม่ ก่อนตัดสินใจเข้าสู่สถานะพนักงานประจำ ทีนี้ลองมาดูกันต่อว่าการทดลองงานมีความสำคัญอย่างไร และนายจ้างลูกจ้างควรทำอย่างไรบ้างในช่วงเวลาทดลองงานนี้


การทดลองงาน คืออะไร

การทดลองงาน คือ การที่นายจ้างได้ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงาน แต่ในช่วงแรกจะมีระยะเวลาสำหรับการพิสูจน์พนักงานในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงานในตำแหน่งนั้นๆ รวมถึงการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร กฎระเบียบ สภาพแวดล้อม และเพื่อนร่วมงาน ทางนายจ้างจึงจะกำหนดระยะเวลาให้ลูกจ้างได้ทดลองทำงานก่อน หากลูกจ้างปฏิบัติงานและความประพฤติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้จึงจะบรรจุเป็นลูกจ้าง หรือพนักงานประจำ

ระยะเวลาการทดลองงานที่หลายบริษัทกำหนดไว้จะมีระยะเวลา 90-120 วัน หรือหากครบกำหนดก็อาจมีการขยายเวลาการทดลองงานออกไปอีกก็ได้ตามข้อตกลง โดยระหว่างการทดลองงานนั้นอาจมีการกำหนดการประเมินเป็นช่วงๆ เช่น

• การประเมินครั้งที่หนึ่ง เป็นการติดตามผลการว่าจ้างและบรรจุ (Placement Follow-Up) ซึ่งอาจทำเมื่อครบ 45 วัน หรือ 60 วัน (หรืออาจทำก่อนหน้านั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและลักษณะงาน)

• การประเมินครั้งที่สอง อาจจะมีการประเมินผลการทดลองอีกครั้งก่อนหมดระยะเวลาทดลองงาน 1 เดือน เพื่อให้นายจ้างมีเวลาพิจารณาอย่างถ้วนถี่ว่าจะให้บรรจุเป็นพนักงานประจำหรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน รวมทั้งยังให้ลูกจ้างมีเวลาในการตัดสินใจว่าจะอยู่ต่อหรือหางานใหม่


ข้อดีของการมีทดลองงานก่อนบรรจุเป็นพนักงานประจำ

1. สำหรับนายจ้าง

• ทำให้ได้ทดสอบและพิสูจน์คำพูดของลูกจ้างว่าเป็นไปตามที่แจ้งไว้ตอนสัมภาษณ์หรือไม่

• ได้เห็นศักยภาพและความสามารถในด้านต่างๆ ของลูกจ้างอย่างเต็มที่ เพราะช่วงทดลองงานเป็นช่วงที่ลูกจ้างจะแสดงความสามารถออกมาเต็มที่ เพื่อให้สามารถผ่านการประเมินไปได้

• ได้สังเกตทัศนคติ ความคิด มุมมองต่างๆ ที่มีต่องานและองค์กร ว่าเป็นไปในทิศทางที่ต้องการหรือไม่

• ได้เห็นปฏิสัมพันธ์ของลูกจ้างกับหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ว่าสามารถเข้ากันได้ดี หรือเป็นที่ยอมรับจากคนรอบข้างหรือไม่

2. สำหรับลูกจ้าง

• ช่วยให้พนักงานรู้ว่าประสิทธิภาพของตัวเองเป็นอย่างไร หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดี จะได้มีเวลาปรับหรือพัฒนาตนเอง

• ได้เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและอุปนิสัยใจคอของหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ก่อนตัดสินใจอยู่ต่อระยะยาว

• สำหรับพนักงานที่เพิ่งเรียนจบใหม่ จะช่วยให้เห็นทิศทางสายงานตัวเองว่าเมื่อได้มาทดลองทำงานแล้ว งานตรงนั้นใช่แบบที่อยากทำจริงๆ หรือไม่

 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงทดลองงานเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆ เพราะทำให้เห็นว่าลูกจ้างคนไหนมีความสามารถเหมาะสม และมีศักยภาพมากพอในการเข้ามาทำงานให้กับองค์กร เพราะก่อนที่องค์กรจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่น ส่วนหนึ่งก็มาจากความสามารถของพนักงานที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนนั่นเอง นอกจากนี้ในมุมของลูกจ้างเองก็ทำให้ได้ทำความรู้จักนายจ้างและองค์กร และหลังเข้ามาสัมผัสแล้ว องค์กรนี้ตอบโจทย์ตามที่หวังไว้หรือไม่

 

นอกจากประโยชน์และข้อดีของการทดลองงานแล้ว ยังมีเรื่องสิทธิประโยชน์ของการทดลองงานที่นายจ้างและลูกจ้างควรรู้ โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ใน สิทธิลูกจ้างทดลองงาน และบทบาทนายจ้างที่ควรรู้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?