6 มาตรการช่วยเหลือ สำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

03 เมษายน 2563

 

1.สินเชื่อบัตรเครดิต/เงินสดหมุนเวียน

ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ (จากเดิม 10%)

ปีที่ใช้
ปี 2563 – 2564
ปี 2565
ปี 2566

ผ่อนขั้นต่ำ
5%
8%
10%

 

2.สินเชื่อส่วนบุคคล/จำนำทะเบียนรถ

เป็นหนี้ที่ต้องผ่อนชำระเป็นงวด

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

–  เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน
ผู้ให้บริการอื่น ๆ

–  เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ ลดค่างวดอย่างน้อย 30% ของค่างวดเดิม เป็นวลา6 เดือน

 

3. สินเชื่อเช่าซื้อ

รถมอเตอร์ไซค์ วงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
รถทุกประเภท วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

–  เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

 

4. ลิสซิ่ง

หนี้คงเหลือไม่เกิน 3 ล้านบาท

–  เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

 

5. สินเชื่อบ้าน

วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

–  พักชำระเงินต้น เป็นเวลา 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของแต่ละราย

 

6. สินเชื่อธุรกิจ SMEs

วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

–  พักชำระเงินต้น เป็นเวลา 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสมของแต่ละราย

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

อบรมฟรี “รวมหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ทางบัญชีและภาษีในช่วงสถานการณ์ Covid-19”

กับธรรมนิติ Virtual Training การอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook live
ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เริ่มตั้งแต่ 10.00 – 12.00 น.

พบคำตอบที่นี่ ❗️ ที่เดียว ❗️

• งบการเงินขยายเวลายื่นหรือไม่?
• กฎหมายภาษีอะไรบ้างที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงไวรัสระบาด
• หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย 1.5% จะเข้าเงื่อนไขหักต้องปฏิบัติอย่างไร
• พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าล่าสุด

ลงทะเบียนอบรมฟรี!! คลิกเลย https://bit.ly/2QZsDPd

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?