กฎหมายแก้ไขใหม่ บังคับใช้แล้ว การใช้ข้อความในการโฆษณา ที่ผู้ประกอบการควรระวัง

ผู้ประกอบการควรระวัง การใช้ข้อความในการโฆษณา

ต้องใช้ข้อความแบบไหน

ภาษาไทย :  สามารถ เห็น ฟัง อ่าน ได้ชัดเจนตามประเภทสื่อ

ภาษาต่างประเทศ : ต้องมีคำแปลภาษาไทยกำกับในสาระสำคัญทุกครั้ง

แนวปฏิบัติ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ : ตัวอักษรชัด / ข้อความเสียงต้องชัดเจน

วิทยุโทรทัศน์ :

•  ให้แสดงอักษรลอย (super) ไม่น้อยว่า 5 วินาที

•  ตัวอักษรตัดกับสีพื้น

•  ตัวอักษรต้องสูงไม่น้อยกว่า 1 ส่วน ใน 25 ส่วนของความสูงของจอภาพ

วิทยุกระจายเสียง : ใช้ความเร็วและจังหวะการพูดให้ฟังได้ชัดเจน

ป้ายโฆษณา / ป้ายภาพเคลื่อนไหว (ไม่มีเสียง) :

•  ตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้น

•  ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของขนาดตัวอักษรสูงสุด

หนังสือพิมพ์ / สื่อสิ่งพิมพ์ 

•  ขนาดความสูงของตัวหนังสือไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

•  ตัวอักษรอยู่ใกล้กับข้อความที่เป็นสาระสำคัญ

ต้องระบุเงื่อนไข / ปริมาณให้ชัดเจน

ตัวอย่าง  : ถ้าระบุว่า ให้บริการฟรี ต้องหมายถึง ไม่เสียค่าใช้จ่ายจริงๆแต่ถ้าหากการให้บริการฟรี มีเงื่อนไข ต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน

กรณีที่ฝ่าฝืน / พิสูจน์ความจริงไม่ได้ ให้ถือว่าอาจเป็นข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

ตัวอย่าง ข้อความที่เข้าข่ายอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

การยกเว้น /  จำกัดความรับผิด : 

•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

•  ภาพสินค้าเป็นเพียงตัวอย่างอาจไม่ตรงกับรุ่นที่จัดโปรโมชั่น

การแฝงความเชื่อ : 

•  เมื่อใช้แล้ว จะเห็นผลทันที

•  รับทำพิธีเรียกคนรักกลับคืนมา

•  รับแก้เคราะห์ แก้กรรม

•  เสริมบารมี เพิ่มยอดขาย

•  นั่งสมาธิดูอดีตชาติ

การรับประกันสินค้า : 

•  ปลอดภัย หายห่วง

•  ไม่ถูกใจยินดีคืนเงิน

•  ไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน

•  หากสินค้าเกิดความเสียหายจากการขนส่ง เปลี่ยนสินค้าำใหม่ทันที

การยืนยันข้อเท็จจริง / เปรียบเทียบ : 

•  ที่หนึ่ง หนึ่งเดียว รายเดียว รายแรก เจ้าแรก แห่งเดียว ครั้งแรก มีเพียงที่เดียว ในประเทศ

•  มีเพียงแค่ 2 แห่งในประเทศ

•  ยอดขายอันดับ 1

•  ยอดขายอันดับต้นๆ จากประเทศ …

•  เห็นผล 100%

•  ผ่านมาตรฐานจากสถาบันการการทดสอบจากต่างประเทศ

•  ได้รับรางวัล ….

•  ข้อความที่อ้างอิงผลการทดสอบ ผลการทดลองจาำกห้องปฏิบัติการ หรือที่ได้รับการรับรองจาก …

กรณีที่โฆษณา  :  ต้องสามารถพิสูจน์เอกสารหลักฐานได้ภายใน 15 วัน นับจากได้รับหนังสือให้ชี้แจง 

บทลงโทษ

•  โฆษณาข้อความที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

•  ถ้ากระทำผิดซ้ำอีก จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

•  เจ้าของสื่อโฆษณา / ผู้ประกอบกิจการโฆษณา กระทำได้รับโทษกึ่งหนึ่งของความผิดนั้นๆ 

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?